herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 paź
2016

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

1. W dniu 28 października 2016 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty.
2. W dniu 31 października 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XV Sesję Rady Gminy Widuchowa.

czytaj więcej